Med fokus på fastigheter

Det ska vara enkelt att äga fastigheter. Med K4 fastigheter som förvaltare för ert bestånd, blir ägandet lika enkelt som att skriva själva avtalet.

Er nyckel till en bra förvaltning.

Asset management

Asset management innebär att K4 fastigheter tar över ansvaret att utveckla och förvalta beståndet i syfte att uppnå bästa möjliga värdetillväxt och avkastning.

 

 

Teknisk förvaltning

I den tekniska förvaltningen har vi fokus på underhåll. Vi börjar med att ta fram en flerårig underhållsplan för varje fastighet, vilken sedan uppdateras löpande. Denna kan sedan användas av ägaren som ekonomiskt underlag för drift och underhåll vid budgetering. Tryggheten säkerställer vi genom systematiskt brandskyddsarbete och jour för akuta åtgärder.

Driftteknik

K4 fastigheters driftteknik innebär allt som behöver göras för att driva fastigheten. Det kan vara avhjälpande underhåll i lägenheter och på värmesystem, trädgårdsskötsel, städning och snöröjning.  Om så önskas lägger vi även fokus på energioptimering, avläser mätare för olika medier samt processar denna statistik till ett verktyg för bättre lönsamhet genom bättre effektivitet. 

 
 

Administrativ förvaltning

K4 tar inom ramen för den dagliga administrativa förvaltningen ansvar för hyres och avgifts avisering, uthyrning, hyresavtal samt in och utflyttning med tillhörande besiktning som exempel på några punkter. Vår kundtjänst hanterar även användare och felanmälningar, vilka omedelbart delegeras till tekniker eller fastighetsskötare för åtgärd.

 

Tag kontakt med oss idag för ett kravlöst möte.                                                                                               

Jens Lindholm                                                                                                                                                       K4 fastigheter                                                                                                                                                            Torget 3, 28831 Vinslöv                                                                                                                                           Tel: 0723-372090